Carlemar/Packe - Karlberg/Dohrmann - Dekundus på Vetlanda racketklubb